Dekanati

Email
[email protected]
Tel
+381 (0) 38 600 005
ext 188
Mob
+377 44 999094

Prof. ass. dr. Rrustem Buzhala

Dekan

Rrustem Buzhala ka kryer Fakultetin Filozofik, dega Filozofi- Sociologji në Universitetin e Prishtinës (1978). Studimet pasdiplomike i ka mbaruar në Universitetin e Zagrebit, në Fakultetin e Shkencave Politike (1988), ndërsa studimet e doktoratës i ka mbaruar në Fakultetin Filozofik, Departamenti i Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës (2007).

Nga viti 1986/1987 ka filluar të punoj si mësimdhënës në SHLP në Universitetin e Prishtinës, ku edhe tani vazhdon të punoj në Fakultetit e Edukimit si bashkëpunëtor i  jashtëm. Nga viti 2001 deri në fund të vitit 2007 ka ushtruar detyrën e drejtorit të DKA-së në Kuvendin Komunal të Prishtinës, kurse nga viti 2008 deri në maj 2010 si Këshilltar Politik në Ministrinë e Drejtësisë. Nga viti akademik 2015/ 2016 është mësimdhënës i rregullt në Kolegjin AAB, nga viti 2016 është dekan i Fakultetit  të Shkencave Sociale të këtij institucioni.

 Rrustem Buzhala ka marrë pjesë në konferenca të shumta shkencore vendore dhe ndërkombëtare dhe deri me tani ka publikuar një varg të punimeve shkencore: “Me shqiptarët në Turqi”, Instituti Albanologjik, Seksioni I Historisë, Monografi, Prishtinë,   “Vendet nga janë shpërngulur shqiptarët në Turqi”, Gjurmime albanologjike, Seria e shkencave historike; Nr.39/2009, Prishtinë, “Integrimi i komunitetit shqiptar në shoqërinë turke”, Gjurmime albanologjike, Seria e shkencave historike; Nr.40/2010, Prishtinë dhe  “Teoritë e ndryshme sociologjike mbi format e integrimit të komuniteteve etnike”, 2011, Edukologjia- Fakulteti i Edukimit, KUD 37;5/2011, Prishtinë, etj.

Email
[email protected]
Tel
+381 (0) 38 600 005

PhD. Candidat. Saranda Shatri

Prodekane
Përgjegjëse për punë praktike, për mentorimin e studentëve dhe për aktivitetet studentore

Saranda Shatri studimet themelore i ka përfunduar në Fakultetin Filozofik – dega Pedagogji speciale, kurse ato  pasdiplomike i ka përfunduar në Fakultetin e Edukimit  në Universitetin  e Prishtinës “Hasan Prishtina”, tani vijon studimet e doktoratës në Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës.

Që nga tetori i vitit 2014 është punësuar si ligjëruese e rregullt në Fakultetin e Shkencave Sociale në Kolegjin AAB, dhe aktualisht është prodekane në këtë fakultet.

Vlen të përmendet se deri më tani ka botuar një varg punime shkencor, po ashtu ka botuar librin studimor me titull “Qasja e arsimtarëve të shkollave të rregullta, shkollave speciale dhe shkollave me klasë të bashkëngjitura drejt gjithpërfshirjes”. 

Email
[email protected]
Tel
+381 (0) 38 600 005
ext 188

MSc. Alberita Bytyqi

Përgjegjëse për gjenerim të mjeteve e për projekte

APLIKO ONLINE