Spot Publicitar

Përmes këtyre spoteve publicitare paraqiten disa nga të arriturat e AAB-së. Informata të shpejta për ata që dëshirojnë të bashkëpunojnë dhe të studiojnë në AAB.
INSTITUTI AAB
APLIKO