Aktuale

Fehmi Mehmeti zgjedhet Guvernatori i Bankës Qendrore

Kuvendi i Kosovës ka zgjedhur Fehmi Mehmetin, guvernator i Bankës Qendrore të Kosovës.
Në seancën e sotme plenare Kuvendi i Kosovës ka votuar për zgjedhjen e Guvernatorin e BQK’së, pozitë kjo që ka mbetur bosh pasi Bedri Hamza u emjërua ministër i Financave.

Më datën 11 shtator 2017 –të ,z. Fehmi Mehmeti është emëruar nga Bordi i BQK-së për Ushtrues Detyre të Guvernatorit deri në zgjedhjen e Guvernatorit të ri. Ndërsa më parë z. Fehmi Mehmeti, më datë 1 shtator 2013 është emëruar në pozitën e zëvendësguvernatorit për Mbikëqyrje Financiare, në Bankën Qendrore të Republikës
së Kosovës

the authorE B