Tech

Informatë e rëndësishme për përdoruesit e telefonave Android

Kjo informatë ka të bëjë me të dhënat e ruajtura në Google Drive.

Google automatikisht do të fshijë nga Drive Backup të pajisjet tuaj nëse ajo është jo aktive për dy muaj, transmeton Express. Sipas Android Police, Google lejon ruajtjen Backup të pajisjes ne Google Drive, por këta fajlla qëndrojnë aty vetëm gjatë kohës sa pajisja juaj është aktive.

Nëse pajisja nuk përdoret për 2 javë, atëherë Google cakton kohën kur fajlli juaj do të fshihet. Kjo periudhë është dy muaj nga koha kur pajisja juaj është jo aktive.

the authorE B