Aktuale

Shkarkohet Bordi i ndërmarrjes “Trafiku Urban”

Komisioni i aksionarëve i ndërmarrjes “Trafiku Urban”, në mbledhjen e mbajtur të premten, ka marrë vendim për shkarkimin e bordit të kësaj ndërmarrjeje.

Po ashtu, është vendosur për shfuqizimin e të gjitha vendimeve të këtij bordi dhe hapja e konkursit për anëtarë të rinj të bordit të ndërmarrjes “Trafiku Urban”.