Studentët vendorë

Aktivitetet ndërkombëtare të cilat ju ofrohen studentëve të Kolegjit AAB përfshijnë periudha studimi që zgjasin nga një semester deri në një vit të tërë akademik. Përveç programeve të studimit, ne rregullisht i informojmë studentët tonë për mundësitë për të marrë pjesë në shkolla verore, kurse gjuhe dhe udhëtime kërkimore jashtë vendit. Kolegji AAB përpiqet ta zgjerojë gamën e aktiviteteve ndërkombëtare si një ofertë për studentët tanë.

Deri më tani, opsionet më të përshtatshme dhe të ofruara të lëvizshmërisë janë programi Erasmus dhe shkëmbimet e zbatuara në bazë të marrëveshjeve ndër-universitare dhe fakulteteve.