Članstvo

Član Alumni “AAB” asocijacije može postati svaki diplomirani student “AAB”  univerziteta, s tim što će popuniti obrazac (aplikaciju) za upis.

S toga pozivamo sve diplomirane studente BPrAL “AAB” da se pridruže ovom portalu i ostavljaju svoje podatke kako bi smo mogli stvarati jednu modernu mrežu ALUMNI-a.

Stvaranjem baze podataka diplomiranih u “AAB” univerzitetu, omogućava Vam se međusobno komuniciranje sa vašim kolegama i mogućim poslodavcima. Pozivamo takođe sve diplomirane “AAB” univerziteta da u ovom portalu postavljaju i njihove CV, jer će to olakšati prodor do tržišta rada koristeći institucionalne veze “AAB” univerziteta sa kompanijama, biznisima i raznim institucijama.

Ime

Očevo ime

Prezime

Datum rođenja

Mesto rođenja

Opština 

Broj telefona

E-mail adresa

Fakultet “AAB” univerziteta koji ste studirali

Smer

Akademska godina vašeg upisa

Datum poslednjeg položenog ispita (treba da bude isti i na diplomi)

Datum izdavanja diplome

broj protokola diplome

Srednja škola

Univerzitet

Program studija

Nivo studija

Mesto

Država

Zaposlen/a:  Da - Ne

Kompanija gde radite

Pozicija

Da li želite dobiti informacije o organizacijama Alumni asocijacije:  Da – Ne

 

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE