Bashkëpunimet me kompani

 

Kolegji AAB deri tani ka arritur marrëveshje bashkëpunimi bilaterale me këto kompani biznesore:

1. Kompania Ujësjellësi Rajonal Prishtina (www.kur-prishtina.com)
 

 2. Emona Center SHPK

3. Perfect Blue, Nivea LLC

4. BUÇAJ SH. P. K. – Kosovë (www.bucaj-ks.com)

5. GORENJE NITI TIKI COMPANY – KOSOVË
(www.gorenjenititiki.com)

6. Kompania e sigurimeve Dukagjini (www.insurancedukagjini.com)

7. Kompania “Hotel Iliria” Prishtinë

8. Kompania Kujtesa Prishtinë (www.kujtesa.com)

9. Kompania Silcapor

10. New CO. Grand Hotel SH.P.K Prishtina (www.grandhotel-pr.com)

 

 

Institucionet financiare

1. NLB Prishtina (www.nlb-prishtina.com)

2. BANKA PËR BIZNES (www.bpbbank.com)

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE