Univerzitetska biblioteka

Kao akademska ustanova, “AAB” univerzitet, pored  ostali potrebnih prostorija ima i Univerzitetsku biblioteku u čijim prostorijama  svojim studentima pruža uslove za samostalno učenje.

“AAB” univerzitet, takođe, pruža i mogućnosti nabavke potrebne i neophodne literature za studijske programe. Centralna biblioteka “AAB” univerziteta ima još dva ogranka: jedan u isturenom odeljenju “AAB” univerziteta, u Kampus u Uroševcu i drugi ogranak, u Kampusu  u Đakovici, koji su, shodno svojoj misiji, na usluzi svim korisnicima biblioteke.

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE