Ciljevi

a)      Visokokvalitetne usluge, snalažljive i pristojne radnike;

b)      Obilan fond knjiga (fizičke i elektronske primerke)  koji će u dovoljnoj meri pokriti planove i programe “AAB” univerziteta; 

c)      Razvoj kolekcija kvaliteta, dovoljan broj i vrsta koje će pomoći i nastavnicima, i drugim zainteresovanim korisnika;

d)     Pružanje pomoći studentima, profesorima, i drugom osoblju oko interpretacija i nalaženja informacija;

e)      Ohrabrivanje studenata u  istraživanju i studiranju na svim nivoima sticanja saznanja;

f)       Stvaranje unutrašnjeg prostora u biblioteke u funkciji boljeg istraživanja; 

g)      Adekvatno upućivanje studenata i drugih korisnika na korišćenje izvora literature;

h)      Pružanje usluga u svim zgradama “AAB” univerziteta;

i)        Povezivanje sa bibliotekama, domaćim i regionalnim kulturnim ustanovama, te javnim i državnim  institucijama, kao i stalna saradnja kako bi korisnici biblioteke “AAB” univerziteta imali širi pristup raznim informacijama;

j)        Stvaranje dovoljnog prostora za studente u biblioteci, kao i dodatnog prostora za grupne studije.

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE