Fakulteti

U “AAB” univerzitetu nastava se izvodi u nekoliko fakulteta, iz 13 studijskih oblasti. U okviru raznih fakulteta odvija se delatnost u 24 bachelorskih programa i 12 programa master studija.  Studijski programi“AAB” univerziteta su kompatibilni sa zahtevima odgovarajućih sektora koji su instalirani u konsultaciji sa dotičnim sektorima i stranama interesa, a imaju za osnovu  potrebu doživotnog školovanja i jačanja istraživačke kompetentnosti visokog obrazovanja i studiranja. S toga svi redovni nastavno’naučni programi pružaju se studentima i uz rad, pružajući dobre prilike i za njihovo uključivanje u istražnu akademsku aktivnost i praktični rad u institucijama i preduzećima gde oni rade, uporedo.  

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE