Bujar Demjaha

Dr. Bujar Demjaha

+381 38 601 019
+381 38 555 444
+377 45 284 797
lok. 150

bujar.demjaha@aab-edu.net

Dekan


 Dr. sc. Bujar Demjaha i ka përfunduar studimet themelore për Arkitekturë në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, studimet pasdiplomike, të magjistraturës në drejtimin e Dizajnit Grafik në Akademinë e Arteve Figurative, studimet e doktoraturës në Fakultetin e Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor në Universitetit Teknik të Vjenës (TU Wien).

Dr. Demjaha është autor i disa librave studimore: ko-autor i librit "Problem apo Sfidë? - Heqja e barrierave arkitektonike", autor i studimit "Përshtatja e objekteve publike për personat me aftësi të kufizuar" dhe autor i studimit “Free Environment society for all competition”, dhe është koordinator nacional i Kosovës në projektin e Këshillit të Evropës "Hulumtimi i trashëgimisë arkitektonike dhe arkeologjike".

Ka përvojë të gjatë në lëmin e planifikimit dhe dizajnit arkitektonik dhe fitues i shumë çmimeve dhe konkurseve si: Kompleksi memorial "Adem Jashari" në Prekaz, Muzeu i Arteve Bashkëkohorë i Kosovës, Memoriali “Dr. Ibrahim Rugova” në Prishtinë, Qendra Sportive-rekreative, Baja e Malishevës dhe Qendra Sociale në Vushtrri.