FAKULTET UMETNOSTI

Fakultet umetnosti sa tri akreditiranim programima nivo Bachelor, jste bogata sredina koji pruža razme studijske prakse iz arhitekture, umetnosti, graževinske tehnologije, kompjuterskog dizajna, istoprije arhitekture i umtnosti, grafičkog dizajna, pripremanje knjige, raklamne grafike, i muzikološke oblasti, sposebnim osvrtom na ljudske vrednosti i nalaženju uloge arhitekture, grafičkog dizajna i muzikologije u društvo, jer je to jedna prava mogućnost i pravo mesto gde se može odvijati i razvijati kreativnost studenata i negovati tu kreativnost u okviru društvenih vrednosti i odgovornosti prema životnoj sredini. Pridajući odgovarajući značaj učenju engleskog jezika, u okviru programa arhitekture, ne samo nižih nivo, nego i korišćenji profesionalne terminologije, formiramo nove sposobne profesionalce koji će moći odgovarati razvojnim zahtevima novije evropske i svetske tehnologije. 

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE