EKONOMSKI FAKULTET

Ekonomski fakultet “AAB” univerziteta je jedan od najboljih fakulteta, ne samo na Kosovu, već i uregionu, i ima za cilj pre svega da kroz svoje studijske programe razvija studentske veštine i sposobnosti, da oni nakon završetka studija umeju povezivati ekonomiju, biznis, menadžment i informativnu tehnologiju kao glavne discipline koje su u međusobnoj interakciju u globalnoj ekonomiji i koje odigraju ključnu ulogu u stvaranju i sticanju suštinskih saznanja o biznisu i drugim organizacijama.

Naša prednost je u izvođenju kvalitetne nastave i u istraživanju koje se omogućavaju kroz primenu delotvornog odnosa nastavnik - student, pristup novijoj tehnologiji i tehnološkim resursima on-line, kao i na podršci studentu. Naši su programi usmereni i teže, ne samo nadoknaditi i ispraviti nedostatke, nasleđene iz osnovnog i srednješkolskog sistema, nego i pripremanje studenata za konkurenciju na globalnom tržištu rada.  

Istraživačka komponenta i istinita posvećenost za garantovanje kvaliteta naših obrazovno-studijskih programa, za „AAB“ univerzitet kao visokoškolsku ustanovu, predstavljaju neodoljivu konkurentnu prednost. Studenti prate posebne module u toku studija, poću kojih se pripremaju i stiču nova teorijska i praktična saznanja, uz fleksibilnost koja ujedno stimuliše njihove kreativne sposobnosti. Aktuelno u Eknomskom fakultetu „AAB“ univerziteta nastava se odvija iz sledećih programa:

Bachelor

  • Banke, finansuje i knjigovodstvo
  • Menadžment i informatika
  • Marketing dhe Administrim Biznesi

Master

  • Banke i finansije,
  • Marketing i Menadžiranje biznisa,
  • Menadžment i informatika

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE