Revija Thesis

To je međunarodna istraživačka revija koju BPrAL “AAB”, izdaje dva puta godište, odnosno prolećno i jesenje izdanje.

Izdavač

MST PLUS d.o.o. - Nova Cesta 52, 10000 Zagreb - Hrvatska u saradnji sa 
BPrAL “AAB” u Prištini – Kosovo

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE