Izdavačka kuća AAB

Izdavačka kuća AAB je osnovana od osnivanja Univerziteta AAB. Jako je povezana sa studentima, čitaocima i istraživačima ne samo iz Univerziteta AAB nego za sve naučnike i istraživače širom zemlje a i šire.
Izdavačka kuća AAB je posvećena da izdaje i obnovljenoizdaje knjige iz različitih oblasti studija kao što su : Pravo, Ekonomija, Novinarstvo, Društvene nauke, Javna uprava i skoro u svim oblastima studija.
Izdavačka kuća AAB uglavnom izdaje knjige iz akademske oblasti, koje direktno podržavaju plan i program Univerziteta AAB i u svim drugim Univerzitetima na Kosovu i van Kosova.
Izdavačka kuća AAB je do sada objavila vise od 60 naslova knjiga iz različitih oblasti i i dalje nastavlja da objavljuje.

KONTRASTE LETRARE

BUJAR TAFA

MATERIA E ZEZË

BUJAR TAFA

HISTORIA E SHTETIT DHE E SË DREJTËS

MUHAMET KELMENDI

FJALORI SHPJEGUES LATINISHT - SHQIP

ASLLAN BILALLI

KOMUNIKIMI NË DIPLOMACINË PUBLIKE

HASAN SALIU

MANAXHIMI (BAZAT E MENAXHIMIT)

BAKI KOLECI & NERITAN TURKESHI

PARAPOEZI

BUJAR TAFA

GJYQËSIA KUSHTETUESE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

BESARD BELEGU

SISTEMI KUSHTETUES I REPUBLIKËS SË KOSOVËS

ARSIM BAJRAMI

SHKRIMI AKADEMIK

VEHBI MIFTARI

MIKROEKONOMIA

MUSA LIMANI

E DREJTA CIVILE (Pjesa e përgjithshme)

ABDULLA ALIU

ROLI I PROKURORIT TË SHTETIT NË PROCEDURËN PENALE

HASHIM ÇOLLAKU

BANKAT DHE MENAXHIMI I BANKAVE

TEFIK HALILI

E DREJTA KUSHTETUESE

MERSIM MAKSUTI

SJELLJA ORGANIZATIVE

TEFIK HALILI

EDUKIMI MENDOR E MORAL I FËMIJËS

RIZA BRADA

EDUKATA PARASHKOLLORE

VAXHID NUREDINI

MODERATORI DHE MODERIMI NË TELEVIZION

RESUL SINANI

KOSOVA NË KRIZËN JUGOSLLAVE

RAMË BUJA

PENOLOGJIA

RAGIP HALILI

KRIMINOLOGJIA

RAGIP HALILI

NATO INTERVENTION IN KOSOVA

NUSTRET PLLANA

VEPRA PENALE E DHUNIMIT ...

VJOSA JONUZI

EKONOMIA KOMBËTARE

REFIK KRYEZIU

BIOGRAFEMAT DHE IDEOGRAFEMAT

BUJAR TAFA

MEDIA AGJENSËT E KOMUNIKIMEVE

IBRAHIM BERISHA

THE STATE SOVEREIGNTY AND THE EUROPEAN INTEGRATION

AVNI MAZREKU

POEZIA E AGIM SPAHIUT

BUJAR TAFA

KRIJIMTARIA LETRATE E MIRKO GASHIT

BUJAR TAFA

RADIO GAZETARIA

RRAHMAN PAÇARIZI

BAZAT E TË DHENAVE NË ACCESS

NAIM BRAHA & ARTAN BERISHA

MARKETINGU NËRKOMBËTAR

ALI JAKUPI

STUDIME LETRARE

ISAK SHEMA

MARKETING (BAZAT)

ALI JAKUPI

SHËRBIMET E MARKETINGUT

LILJANA ELMAZI & SHAIP BYTYCI

MEDIA DHE TRANZICIONI

IBRAHIM BERISHA

ÇËSHTJA E KOSOVËS DHE SHKATËRRIMI I JUGOSLLAVISË

RAMË BUJA

MENAXHMENTI DHE MENAXHIMI I BIZNESIT ...

ZEKI BEJTULLAHU

DREJTIMI DHE STRATEGJIA MARKETING

LILJANA ELMAZI & SHAIP BYTYCI

E DREJTA KONTARKTUESE – PRAKTIKUM

NERXHIVANE DAUTI

E DREJTA E DETYRIMEVE

NERXHIVANE DAUTI

BAZAT E MENAXHIMIT MODERN

ISA TAHIRI & AFRIM GOVORI

ANALIZA MATEMATIKORE I

NAIM BRAHA & ISLAM SHEHU

Historia e shtetit dhe së drejtës në Kosovë gjatë sundimit serbo- jugosllav

Muhamet Kelmendi

Kendimi koral në edukimin e përgjithshëm muzikor

Adhurim Rasimi


Kontakti:
Masar Stavileci
[email protected]

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE