Međunarodne Nagrade

“AAB” univerzitet dodeljuje 5 međunarodnih priznanja za čuvene ličnosti koje imaju bogatu biografiju i visoke profesionalne kvalitete.

Priznanja koja se dodeljuju su:

  • Međunarodno priznanje za demokratiju i integraciju:
  • Međunarodno priznanje za ljudska prava:
  • Međunarodno priznanje za visoka naučna i umetnička dostignuća:
  • Međunarodno priznanje za književnost:
    •  “AAB” univerzitet dodelio je nagrdu za književnost “Ali Podrimja” slavnom albanskom piscu Ismailu kadareju  
  • Međunarodno priznanje za izuzetno sportsko dostignuće:

“AAB” univerzitet dodelio je gospođici Majlindi Kelmendiju Međunarodno priznanje za izuzetno

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE