STUDENTSKA SLUŽBA

Čim koračiš u “AAB”  univerzitet kao novi student,  imaćeš potrebe za osnovnim informacijama o  apliciranju,  upisu, o nastavnom procesu i o drugim procedurama vezanim za tvoj studentski status. Za to će se postarati Stalna studentska služba koja se nalazi  na prvom spratu  univerzitetske zgrade, a u kojoj rade administrativni asistenti svih fakulteta, koji su uvek spremni da odgovaraju na sva vaša pitanje, pružajući Vam odgovarajuća objašnjenja.

Studentska služba Vam  je na raspolaganje puno radno vreme od ponedeljka do subote, počev od 08:30 časova do 20:00 časova, i obavlja sledeće administrativne usluge:

Prijemni ispit,

Upis semestra,

Raspored nastave, kolokvija i ispita,

Prijava ispita,

Potvrde o studijama,

Uverenja o položenim ispitima,

Podnošenje zahteva za priznavanje ispita u slučaju transfera,

Objavljivanje rezultata o ispitima,

Organizovanje konsultacija za profesorima,

I druga razna obaveštenja o univerzitetskim aktivnostima .

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE