Konferencë Shkencore

Titulli i konferencës

Investimete e huaja ne Kosovë dhe roli i Institucioneve financiare karshi investimeve

Koha e mbajtjes 29 Maj, 2012
Url e konferences
Organizator Fakulteti Ekonomik, BPrAL AAB, Prishtinë
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë
INSTITUTI AAB
APLIKO