Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

Titulli i konferencës

“Komunikimi dhe menaxhimi i marketingut dixhital”

Koha e mbajtjes 23 Shkurt, 2018
Url e konferences http://iscoim.com/
Organizator Department of Marketing – Faculty of Business, University “Aleksander Moisiu” Durres, and
Department of Business Administration in English, Marmara University, Istanbul, Turkey
Marketing Department, Faculty of Economic, University of Tirana
Faculty of Economy, AAB College, Pristina.

Lokacioni Durrës
Informata shtesë

Kjo konferencë synon të shërbejë si një vendtakim për debat ndërmjet studiuesve nga fusha e marketingut, në mënyrë që të prezantohen studime dhe hulumtime; të shkëmbejnë përvojat e tyre akademike dhe hulumtuese, si dhe të krijojnë mundësi bashkëpunimi për projekte të reja shkencore në të ardhmen.

INSTITUTI AAB
APLIKO