Shkencore nërkombëtare

Titulli i konferencës

Konferenca e 7-të botërore për Hulumtim, Teknologji dhe Edukim

Koha e mbajtjes 20 Prill, 2017
Url e konferences http://www.globalcenter.info/wcetr/?page_id=8
Organizator AAB College
Near East University
University of Kyrenia
Academic World Education and Research Center
Association for Human, Science, Natura, Education and Technology
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Kjo konferencë ka për qëllim të bëj bashkë studiuesit dhe hulumtuesit nga fusha e teknologjisë dhe edukimit. Ky kombinim i veçantë kontribuon në hulumtimet që bëhen për aplikim të teknologjisë në edukim, gjithmonë për të rritur standardet dhe për të ngritur nivelin e proceseve edukativo – arsimore.

Implementimi i teknologjisë në edukim po bëhet gjithnjë e më i madh, dhe nga kjo konferencë do të dalin shumë përfundime të rëndësishme për aplikim të mëtutjeshëm të metodave më bashkëkohore në mësimdhënie dhe mësimnxënie në vet Kolegjit AAB dhe më gjërë.

 

INSTITUTI AAB
APLIKO