Shkencore

Titulli i konferencës

Konferenca e 7-të botërore për Inovacion dhe Shkencë Kompjuterike

Koha e mbajtjes 20 Prill, 2017
Url e konferences http://www.insode.org/
Organizator AAB College,
Near East University,
University of Kyrenia,
Academic World Education and Research Center,
Association for Human, Science, Natura, Education and Technology,
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Kjo konferencë ka për qëllim të bëjë bashkë të gjithë hulumtuesit të cilët merren me punë kërkimore – shkencore nga fusha e Shkencës Kompjuterike dhe Inovacionit. Konferenca do të ketë mbi 200 pjesëmarrës aktiv nga e gjithë bota, të cilët do të ndajnë eksperienca nga fushat në fjalë,  me theks të veçantë në zbulimet e fundit të implementueshme në proceset e punës në një mënyrë ose tjetër duke ndjekur trendët botëror të IT-së. Kjo arenë hulumtuesish, do të shërbej si urëlidhje për projekte të ardhshme të fushës mes Kolegjit AAB dhe hulumtuesve të jashtëm.

INSTITUTI AAB
APLIKO