Konferencë shkencore ndërkombëtare

Titulli i konferencës

Konsolidimi i shtetit dhe sfidat eurointegruese

Koha e mbajtjes 15 Shkurt, 2018
Url e konferences http://konferencat.aab-edu.net/iceich2018/
Organizator Kolegji AAB në partneritet me:
Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë,
Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës,
Universiteti Shtetëror i Tetovës,
Kolegji “Pavarësia”, Vlorë.

Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Dhjetëvjetori i Pavarësisë së Kosovës dhe kjo konferencë jubilare e këtij viti ka për qëllim që të bëjë bashkë akademikë, hulumtues dhe personalitete (vendore dhe ndërkombëtare) të cilët në mënyra të ndryshme kanë qenë të angazhuar në procesin e pavarësimit të Kosovës. Kjo është një mundësi e veçantë ku studiuesit me kërkimet e tyre do të zhvillojnë debat akademik në njërën anë dhe ata mund të dëgjojnë drejtpërdrejt edhe folësit kryesorë të konferencës, që ishin të përfshirë në aktivitetet për shpalljen e Pavarësisë së Kosovës, në anën tjetër.

INSTITUTI AAB
APLIKO