Konferenca e Dytë Regjionale Shkencore

Titulli i konferencës

Kriminaliteti i organizuar dhe siguria e qytetarëve në vendet në tranzicion

Koha e mbajtjes 28 Shtator, 2007
Url e konferences
Organizator FKN, University of Sarajevo dhe Kolegji AAB,
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë
INSTITUTI AAB
APLIKO