Konferencë e Parë Regjionale Shkencore

Titulli i konferencës

Kriminaliteti i organizuar – faktor destabiliteti në vendet në tranzicione

Koha e mbajtjes 30 Tetor, 2006
Url e konferences
Organizator FKN, University of Sarajevo dhe Kolegji AAB
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë
INSTITUTI AAB
APLIKO