Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

Titulli i konferencës

“Letërsia dhe Media-një perspektivë krahasuese”

Koha e mbajtjes 20 Nëntor, 2015
Url e konferences http://www.uniel.edu.al/index.php/al/veprimtari-shkencat-humane/581-zhvillohet-konferenca-shkencore-letersia-dhe-media-nje-perspektive-krahasuese
Organizator Universiteti i Elbasanit, Università degli Studi di Firenze dhe Fakulteti i Komunikimit Masiv-AAB.
Lokacioni Elbasan-Shqipëri
Informata shtesë

Qëllimi i kësaj konference ishte ofrimi i argumenteve te reja kerkimore dhe nxitja e debateve në fushën e studimeve mbi letërsine dhe median. Bëhet fjalë për një qerthull studimor mjaft të gjerë, që ka njohur zhvillim në studimet ndërkombëtare, por që në kontekstin shkencor shqiptar mbetet ende një terren për t’u eksploruar duke perdorur metodologji të reja të imponuara nga shtysa e vazhdueshme e inovacionit.

 

INSTITUTI AAB
APLIKO