Konferencë Shkencore

Titulli i konferencës

Luftimi i korrupsionit në Kosovë: Nga retorika në veprim

Koha e mbajtjes 04 Mars, 2010
Url e konferences
Organizator Fakulteti Juridik, Kolegji AAB
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë
INSTITUTI AAB
APLIKO