Konferencën kombëtare

Titulli i konferencës

Media mes informacionit masiv dhe marrëdhënieve me publikun

Koha e mbajtjes 19 Dhjetor, 2016
Url e konferences http://aab-edu.net/assets/uploads/2016/12/Advertorial-1.pdf
Organizator Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Universiteti i Tiranës dhe Kolegji AAB

Lokacioni Tiranë
Informata shtesë

Lutem mbani mend këto data të rëndësishme: 

Data 5 dhjetor, ora 12:00 të dërgoni një abstrakt me rreth 200 fjalë.
Data 7 dhjetor, bordi shkencor do të informojë të interesuarit rreth statusit të materialit,
Data 16 dhjetor, dërgoni materialin e plotë në word, nga 5-7 faqe.

Abstraktin dhe materialet e tjera, ju lutem dërgojini në adresën e personit të kontaktit për konferencën
Lela Luku,  email: [email protected]

Mirëpresim kontributin tuaj!

 

Përgjegjësi i Departamentit
Prof. as. dr. Mark Marku

Bordi shkencor dhe këshillit organizues i Konferencës:
Prof. dr. Artan Fuga
Prof. as. dr. Mark Marku
Prof. as. dr. Gentiana Skura
Prof. as. dr. Ramë Buja
Dr. Hasan Saliu
Dr. Etleva Londo
Ma. Loreta Zela 

 

INSTITUTI AAB
APLIKO