Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

Titulli i konferencës

“Qëndrueshmëria ekonomnike e vendeve të Ballkanit dhe sfidat integruese”

Koha e mbajtjes 03 Qershor, 2017
Url e konferences http://konferencat.aab-edu.net/icbes2017/
Organizator Fakulteti Ekonomiki Kolegjit AAB, në bashkëpunim me Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës (UAMD),
Oda Ekonomike e Kosovës dhe Instituti për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim-Ulqin
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Kjo konferencë synon të shërbejë si një vendtakim për debat ndërmjet studiuesve nga fusha ekonomike, në mënyrë që të prezantohen studime dhe hulumtime; të shkëmbejnë përvojat e tyre akademike dhe hulumtuese, si dhe të krijojnë mundësi bashkëpunimi për projekte të reja shkencore në të ardhmen.

Shtyllat kryesore në të cilën konferenca do të përqendrohet janë: Financa,
banka, menaxhment, marketingu, menaxhimi i sektorëve të arsimit, kulturës, sportit,shëndetësisë etj.

INSTITUTI AAB
APLIKO