Konferencë Arsimore Shkencore

Titulli i konferencës

Zhvillimi i programeve studimore në arsimin e lartë

Koha e mbajtjes 01 Nëntor, 2012
Url e konferences
Organizator Fakulteti i Shkencave Sociale, BPrAL AAB, Prishtinë
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë
INSTITUTI AAB
APLIKO