Barometri politik 1/2009

Autor
Lulzim Pllana
Viti i botimit
2009

Projekt afagjatë i hulumtimit të opinionit publik rreth gjendjes dhe ngjarjeve aktuale politike në Kosovë

Abstract

Me shfaqjen e një sistemi multipartiak në Kosovë, politika kosovare përkatësisht partitë apo personalitetet politike marrin orientime të ndryshme, çka bën që krijimi i një projekti të tillë të ndihmojë në vlerësimin e perceptimit të opinionit të publikut rreth këtyre orientimeve.
Barometri Politik synon të jetë pasqyrë dhe udhërrëfim i opinionit të publikut ndaj politikës dhe ngjarjeve aktuale në vend. Një realizim afatgjatë i projektit ngrit vetëdijen dhe nivelin e udhëheqjes politike dhe ngjall interesimin e opinionit për të gjykuar për aktualitet politike në vend. Në këtë punim përfshihet një pjese e rëndësishme e Barometrit Politik; pjesa tjetër do të publikohet në tërësi në broshurën që publikon Qendra jonë për Hulumtimin e Opinionit.
Fjalët kyç: Hulumtim, Barometri Politik, Politika Kosovare, Demokracia, Gjendja materiale, Presidenti, Kryeministri, Parlamenti, Ministri, Partitë Politike, Zgjedhjet.

Barometri politik 1/2009.pdf
Shkarko
INSTITUTI AAB
APLIKO