Një vështrim në arkitekturën e gjelbër/ ekologjike dhe ndërtimi natyror

Autor
Teuta Jashari-Kajtazi
Viti i botimit
2009

Abstract

Është një nismë e vështrimit i cili përfshinë mendimin e korrigjuar në lidhje me marrëdhënien në mes të ndërtimit dhe mjedisit, zbulimin e formave dhe përmbajtjeve të reja, si dhe
pohimin se arti i ndërtimit është në një fazë të re e cila padyshim do të ndryshoj mënyrën tonë të jetesës, gjithmonë në përputhshmëri me gjuhën e natyrës.
Fjalët kyç: arkitektura organike, arkitektura eko-miqësore, natyra e krijuar nga njeriu, format biomorfe në arkitekturë, shprehja astrofizike në arkitekturë, përfshirja në skulpturat e mjedisit, eradrita dhe bimësia, energjia e diellit dhe eko-teknologjia.

Një vështrim në arkitekturën e gjelbër/ ekologjike dhe ndërtimi natyror.pdf
Shkarko
INSTITUTI AAB
APLIKO