Sfidat e Kosovës për qëndrueshmëri ekonomike

Autor
Muhamet Mustafa & Alban Zogaj
Viti i botimit
2009

Abstract

Ky punim trajton sfidat, politikat dhe mundësitë për ndërtimin e një ekonomie të shëndoshë në Kosovë, si një nga çështjet kryesore në periudhën pas statusore. Qëllimi i këtij punimi është të analizojë perspektivat për një zhvillim ekonomik të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm të Kosovës, si dhe t’i identifikojë politikat dhe veprimet të cilat duhet të miratohen nga Qeveria e Kosovës dhe aktorët e tjerë, me mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar në Kosovë.

Fjalët kyç: qëndrueshmëri ekonomike, zhvillim ekonomik, qëndrueshmëri, mosbalancim makroekonomik, reforma ekonomike.

Sfidat e Kosovës për qëndrueshmëri ekonomike.pdf
Shkarko
INSTITUTI AAB
APLIKO