Tjetërsimi i institucionit të Kuvendit!

Autor
Florian Dushi

Abstract

Kosova nuk ka ndonjë përvojë të theksuar sa i përket ndërtimit dhe funksionimit të institucioneve të pavarura shtetërore. Ndërtimi i pushtetit në Kosovë, i cili buron drejtpërdrejt nga vota e qytetarit, ndodhi vetëm pas përfundimit të luftës në vitin 1999, përkatësisht pas instalimit të misionit të KS të OKB-së, UNMIK-ut dhe organizimit të zgjedhjeve të para në vitin 2000.

Por, që nga themelimi i institucioneve të para e deri më sot, janë vërejtur disa ndërhyrje që janë bërë dhe që për shtetet që kanë një traditë të gjatë dhe për Kosovën, janë jo të zakonshme dhe jokushtetuese. Në Kosovë ndërhyrjet më të dukshme dhe më të theksuara kanë ndodhur në punën e legjislativit, Kuvendit, fillimisht nga misioni i UNMIK-ut, e më pas nga vetë qeveria. Kështu, jo rrallë, Kuvendi i Kosovës si organi më i lartë ligjvënës e përfaqësues, ashtu siç është paraparë fillimisht me Kornizën Kushtetuese e më pas edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, nuk kishte mundësi t’i përmbushë funksionet e veta kushtetuese e ligjore.

Tjetërsimi i institucionit të Kuvendit!.pdf
Shkarko
INSTITUTI AAB
APLIKO