Imazhi i vendit, aktorët e komunikimit dhe shkëmbimet arsimore

Autor
Hasan Saliu
Viti i botimit
2013

Abstract

Aksi kryesor teorik i punimit do të përqendrohet në shpjegimin e nocioneve të cilat janë sot të pranishme në diskursin për rritjen e imazhit të një vendi, si diplomacia publike, diplomacia masive, soft-power, marrëdhëniet publike ndërkombëtare etj. Ndërsa, aksi empirik do të kërkojë të identifikojë dhe përshkruajë një segment të aktorëve kryesorë komunikues të cilët marrin pjesë në komunikimet me publikët e huaj, për të analizuar përkushtimin që kanë institucionet e vendit për këtë dimension të komunikimit me publikët e huaj dhe ngritjes së imazhit të vendit. Hipoteza që ngrihet këtu është nëse vendet e vogla, si Kosova, mund të ndikojnë në rritjen e imazhit të saj në botë, mundësitë dhe vështirësitë konkrete dhe ndaj kujt duhet të drejtohen fushatat e Kosovës për informimin dhe ndikimin e publikëve të jashtëm, në sferën e shkëmbimeve studentore.

Për shkak aktiviteteve të zbehta në këtë drejtim dhe pranisë së institucioneve të tjera arsimore në Kosovë, dëshmohet se vendi është kryesisht konsumues i diplomacisë së huaj publike e kulturore, pa strategji për ta shtrirë këtë në vendet e huaja me qëllim të rritjes së imazhit dhe reputacionit të saj.

Fjalë kyç: imazh i jashtëm i vendit, soft-power, arsim, studentë të huaj, politika arsimore, Kosovë.

Imazhi i vendit, aktorët e komunikimit dhe shkëmbimet arsimore.pdf
Shkarko
INSTITUTI AAB
APLIKO