Mbi të vërtetën në retorikë – Një parashtrim përmes shqyrtimit të pikëpamjeve të Gorgiasit në optikën filozofike të Sokratit

Autor
Hajdin Abazi
Viti i botimit
2016
Mbi të vërtetën në retorikë - Një parashtrim përmes shqyrtimit të pikëpamjeve të Gorgiasit në optikën filozofike të Sokratit.pdf
Shkarko
INSTITUTI AAB
APLIKO