Matja e Audiencës në Shqipëri – Përpjekje për institucionalizimin e proçesit

Autor
Ervin Goci
Viti i botimit
2014

Abstract

Operatorët mediatikë shtohen, konkurrenca për hapësira në media rritet, nevoja për përmirësimin e komunikimit të planifikuar është gjithmonë e më madhe : për paradoks, matja e saktë e audiencës, si i vetmi kriter për të rregulluar këtë treg, nuk përqafohet nga mediet. : Matja e Audiencës është kthyer në realitet “niche”, në rrethe tepër të ngushta specialistesh, të apasionuar pas komunikimit, teknologjisë, dhe një tregu krejt specifik, që karakteristikë themelore ka inovacionin. Në këtë artikull do të përpiqemi të shpjegojmë, se pse mediet, dhe jo vetëm, nuk e përqafojnë këtë risi, se cilat janë dinamikat që e shtyjnë tregun e reklamës drejt informalitetit, me pasoja më së pari në llojin dhe cilësinë e programacionit, një çështje me impakt të gjerë dhe jo vetëm për tregun e reklamës. Cilat janë arsyet e vërteta, dhe cilat janë ato ekuilibra që prishen, nëse matja e audiencës përshtatet si kriter për të rregulluar tregun e reklamës? Problemet janë sistemike,dhe përgjigjet për rrjedhojë duhet të jenë të tilla.

Fjalë kyçe: Planifikimi në media, matja elektronike, agjencitë publicitare, agjencitë e matjes, programacioni, ratings.

Matja e Audiencës në Shqipëri - Përpjekje për institucionalizimin e proçesit.pdf
Shkarko
INSTITUTI AAB
APLIKO