Multikulturalizmi dhe media shqiptare në Maqedoni: modelet moderne globale dhe problematika lokale

Autor
Aurora Ndrio Karameti
Viti i botimit
2015

Abstract

Ky studim thellohet në një analizë të zhvilluar në dy nivele. Media shqiptare në Maqedoni me specifikat e saj merret në analizë në raport me kulturën shqiptare në Maqedoni, e cila jeton në kuadër të një shoqërie multietnike, dhe vendin e saj në tregun mediatik mbarëshqiptar i cili ka tendencë të kapërcejë kufijtë e shteteve duke ndjekur modelet e bizneseve mediatike globale.

Tregu i medias shqiptare në Maqedoni mbart elementë që përbëjnë interes të veçantë për analizë sepse kjo media funksionon në një mjedis shoqëror shumëgjuhësor, ku shqetësimi për të drejtën e përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare dhe statusi i gjuhës shqipe si gjuha e dytë më e madhe në vend, ende vazhdon të zërë një pjesë të mirë të prodhimit mediatik.

Produksioni i medias shqiptare në Maqedoni është pak ose aspak i pranishëm në hapësirat shqiptare jashtë kufijve dhe për pasojë mikro-kultura e shqiptarëve të Maqedonisë, njihet pak ose aspak nga audienca shqiptare jashtë saj. Ky fenomen ndodh ndërkohë që publiku shqiptar në Maqedoni është konsumator i produksionit të mediave nga Shqipëria dhe Kosova.

Si dhe pse ndodh ky shkëmbim i pjesshëm? A është ky një fenomen kulturor apo profesional?  

Nga pikëpamja metodologjike ky është një punim etnologjik që bazohet në etnografinë e komunikimit (ethnography of communication). Kjo qasje bën të mundur që elementë të produksionit mediatik dhe të shkëmbimit të informacionit dhe komunikimit të merren në analizë në marrëdhënie të ngushtë me kontekstin kulturor të shoqërisë ku funksionojnë mediat.

 

Fjalë kyçe:  media, informacion, komunikim, kulturë, kombëtar, etnografi.

Multikulturalizmi dhe media shqiptare në Maqedoni: modelet moderne globale dhe problematika lokale.pdf
Shkarko
INSTITUTI AAB
APLIKO