Urat në Bosnje dhe Hercegovinë që nga Perandoria Osmane

Autor
Ahmet Hadrović
Viti i botimit
2015

Abstract

Ura është kryesisht ndërtim utilitar për të siguruar vazhdimësinë e komunikimit në pengesat e ndryshme, në një ambient të hapur natyror, si dhe strukturën fizike e cila është projektuar dhe ndërtuar nga njeriu.

Shfaqja e parë e urës lidhet me nevojën e njeriut “për të kaluar në krahun tjetër” për arsye ekzistenciale. Si çdo herë karakteristikat e kushtëzuara natyrore (gjeomorfologjia, rrjedhat e ujit, rezervuarët e ujit …), në rrugën e barrierave të saj fizike që ndodhin shumë shpesh, rrugët e udhëtimit shmangen dhe rregullojnë jetën e njerëzve dhe komunitetet e tyre, nga individi deri në rang shtetëror.

Ndërtimi i urës e cila tejkalon barrierën, mund të jetë aq e rëndësishme për të gjithë vendin duke hapur mundësi të mëdha ekonomike – aktivizon maksimalisht burimet natyrore, për njerëzit dhe kompanitë e përfshira në zhvillimet civilizuese në rajon dhe botë…

Për shkak të rëndësisë së saj të madhe, ura gjatë gjithë historisë njerëzore është bërë fotografia më përfaqësuese e njeriut dhe komunitetit të tij. Numri i urave, stabiliteti e tyre fizik, inxhinieria potenciale dhe dizajni arkitektonik, materializimi (…), janë objekt i kërkimeve të vazhdueshme, e cila është, përsëri dhe përsëri, zbulim i dimensioneve të reja përtej përdorimit të tyre të thjeshtë.

Ky punim është një prej këtyre përpjekjeve, ku ura është trajtuar në një kontekst shumë më kompleks: territori i Bosnjës dhe Hercegovinës gjatë sundimit osman. Përzgjedhja e zonave tematike për “urën” nuk ka qenë i rastësishëm: duhet theksuar se zona e Bosnjës dhe Hercegovinës e parë si “udhëkryqi i botëve”, si në kuptimin natyror dhe gjeografik (Figura 01), dhe në atë socio-historik. Në këto kushte, ura (si strukturë fizike) mori një kuptim tjetër: filozofik, fetar, estetik, psikologjik . Si e tillë, ura është bërë një temë e njohur në literaturë (si letërsi autoriale dhe në traditat popullore), pikturë, film e të tjera

 

Fjalë kyç: Ura, Bosnja dhe Hercegovina, Perandoria Osmane, Uji, Pengesë, Ndarja, Lidhja.

Urat në Bosnje dhe Hercegovinë që nga Perandoria Osmane.pdf
Shkarko
INSTITUTI AAB
APLIKO