Phd. cand. Naile Demiri

Phd. cand. Naile Demiri

045 677 830
lok 126

naile.demiri@aab-edu.net

Head of generation of funds and projects


Naile Demiri ka përfunduar studimet themelore për Letërsi dhe Gjuhë Shqipe dhe studimet Master për Letërsi në Fakultetin e Filologjisë në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina". Është në vazhdim të studimeve të doktoratës- dega Gazetari dhe Komunikim, në Universitetin e Vjenës në Austri.
Punon në Kolegjin AAB, dhe tani ushtron këto pozita; ligjëruese, udhëheqëse e zyrës për Media dhe Komunikim me Publikun dhe përgjegjëse për gjenerim të mjeteve e për projekte.