Engin Melekoglu

Engin Melekoglu

044-152-124


Head of generation of funds and projects


Formimi akademik: Gjimnazi Matematikor në Prishtinë.
Diplomoi në Sarajevë në Fakultetin e Elektroteknikës, drejtimi i Informatikës. Në vitin shkollor 2012/2013 është pranua për doktoratë në Universitetin Europian të Tiranës, drejtimi Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit, sistemi mentorial dy vjeçar.
Në Sarajevë punoi për disa vite në Koorporaten "Energoinvest" të atëhershëm. Një kohë punoj në "Ferronikel", planer në Departamentin e Planifikimit. Disa vite punoi mësimdhënës i Informatikës në gjimnazin e Istogut. Studimet pasdiplomike i filloi në Sarajevë i vazhdoi dhe i përfundoj në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Prishtinë.
Është mësimdhënës i rregullt në lëndet e kompjuterikës në Kolegjin AAB.
Është autor i disa punimeve shkencore në konferenca dhe revista të ndryshme në Prishtinë, Shkup, Milano, Pejë etj.