https://aab-edu.net/uploads/images/librat/HYRJE NË KRIMINALISTIKË -Doc.Dr. Borislav Petroviq.jpg Doc.Dr. Borislav PetroviqHYRJE NË KRIMINALISTIKË -Doc.Dr. Borislav Petroviq.pdf