Doruntina Alshiqi

Asistente Ekzekutive në Zyrën e KD-së