Contact

Address:
Rr.”Elez Berisha”, nr. 56
Zona Industriale Prishtinë – Fushë Kosovë
10000 Pristina, Republic of Kosova
Tel:
+381 (0) 38 600 005
Mob:
+377 (0) 45 284 797
+386 (0) 49 603 666
Email:
[email protected]
INSTITUTI AAB
APLIKO