Projects of Higher Education

Title of project: “Supporting and developing the structures for QA at the private higher education institutions in Kosova

Project number: 159051-TEMPUS-AT-TEMPUS-SMGR. Contractor: the University of Salzburg, AT
Project duration: 15/01/2010 – 14/01/2012
Specific objectives of the project: Establishment and upgrading of quality assurance centers at the eleven Private Higher Education Institutions of Kosova.
The project is funded by the European Commission
The project beneficiaries: 11 Private Higher Education Institutions (including AAB)
Project consortium: University of Salzburg (US), University College Cork (UCC), University POLITEHNICA of Bucharest (UPB), WUS Austria, Kosova Accreditation Agency, Ministry of Education Science and Technology.

Title of project: “Encouraging the Process of Curriculum Development Based on Learning Outcomes and Research Guided Teaching in the Private Higher Education Institutions of Kosova

Project number: 530399-TEMPUS-2012-AT-TEMPUS-JPHES
Contractor: Paris-London University, Austria
Project duration: 15 October 2012 – 15 October 2014
The project is funded by the European Commission
The project beneficiaries: Private Higher Education Institutions in Kosovo (AAB among them)
Project consortium: University of Salzburg (US), University College Cork (UCC), University POLITEHNICA of Bucharest (UPB), WUS Kosova, National Qualification Authority.
Curricular Reform – Entrepreneurship and Local Economic development in Albania, Kosovo and Macedonia (ELED), Tempus Project No. 145061, Beneficiary Institution AAB – Riinvest

Political Barometer

Public Opinion Research Centre: implemented a two-year project “Political Barometer”, designed by the Research Centre of the Faculty of Political Sciences at the University of Ljubljana, Slovenia and funded jointly between AAB and University of Ljubljana (2009). Also, there were two researches on the listenership of KFOR Radio, and a training for Judges, Prosecutors and Institutional Spokespersons and PR officers, funded by USAID (2009).

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19