Kandidati Adnan Shaljani mbron temen e masterit në Fakultetin Ekonomik

11 Maj 2019

Njoftohen të gjithë të interesuarit se më datën: 21.05.2019 (E Marte) në  ora: 11:00 në Kolegjin AAB, kandidati Adnan Shaljani, mbron temën e masterit me titull: ” Vlerësimi i Performances si Indikator Matës i të Arriturave te Punonjësve Rast Studimi : Ministrina e Tregtisë dhe Industrisë”

      Mbrojtja bëhet para komisionit në përbërje prej:

         Prof. Ass. D. Gëzim Selimi, kryetar

        Dr.Sc. Fëllanze Pula, mentor

        Dr.Sc. Nazmi Iballi, anëtar

Share: