Kandidati Arjeta Salihi mbron temene masterit në Fakultetin Shkenca Sociale

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 31 Tetor  2018 (e mërkurë) në ora 15:00 në Kolegjin AAB, Kandidati: Arjeta Salihi, mbron temën e masterit:

 

“Ndikimi i aktiviteteve fizike ne zhvillimin e përgjithshëm te fëmijëve”

 

para komisionit:

Kryetar Arbona Xhemajli
Anëtar Tringa Azizi
Mentor Fatmir Pireva
INSTITUTI AAB
APLIKO