Kandidati Kujtesa Hoti mbron temën e masterit në Fakultetin Psikologji Organizative dhe Sociale

Kandidati Kujtesa Hoti mbron temën e masterit në Fakultetin Psikologji Organizative dhe Sociale

 

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me datën 15 nëntor 2018 (e enjte) në ora 12:00 në Kolegjin AAB,  kandidati/ja: Kujtesa Hoti , mbron temën e masterit:

 

“Ndërlidhja  në mes të  inteligjencës emocionale  dhe shqetësimeve psikologjike në punë. Rast studimi: Kompania Temaj Prizren’’  

 

 Para komisionit:  

PhD. Armen Mustafa, kryetar

 

Dr.  Afërdita Ahmeti, mentor

 

Prof .Ass.Dr. Ertan Basha, anëtar

INSTITUTI AAB
APLIKO