Kandidati Mergim Delija mbron temene masterit në Fakultetin Shkenca Sociale

 

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 26 tetor  2018 (e premte) në ora 11:00 në Kolegjin AAB, Kandidati: Mergim Delija, mbron temën e masterit:

 

“Sfidat e mësimdhënësve në hartimin e planeve vjetore në shkencat natyrore (klasat përgatitore)”

 

para komisionit:

 

Kryetar Arbërore Bicaj
Anëtar Violeta Buza
Mentor Fadil Latifi
INSTITUTI AAB
APLIKO