Kandidatja Ardita Hasani mbron temen e masterit në Fakultetin Ekonomik

6 Shtator 2019

Njoftohen të gjithë të interesuarit se më datën: 13.09.2019 (E Premte) në  ora: 17:00 në Kolegjin AAB, kandidatja Ardita Hasani mbron temën e masterit me titull: “Matja e cilësis së shërbimeve bankare në Kosovë nëpërmjet metodës Servqual”

      Mbrojtja bëhet para komisionit në përbërje prej:

         Prof.Ass.Dr.Ali Ismajli, kryetar

        Prof.Ass.Dr.Shaip Bytyqi, mentor

        Dr.Sc. Enver Bajçinca, anëtar

Share: